CONCEPTUL VECHI

UTILIZAREA GENERALIZATĂ A INPUTURILOR CHIMICE

pentru a răspunde cererii de mărfuri alimentare cu preţuri scăzute. Utilizarea crescândă a acestor produse a condus, în anumite cazuri, la o poluare a apelor şi la o scădere a fertilităţii solurilor.

DIMINUAREA BIODIVERSITĂŢII

SCĂDEREA FERTILITĂŢII SOLURILOR.

Într-adevăr, anumite tehnici amplifică fenomenul de eroziune şi de limitare a vieţii microbiologice a solului (ex: soluri aride pe timpul iernii). Putem nota şi alte probleme, cum ar fi acumularea de pesticide în sol.

DEPENDENŢĂ PUTERNICĂ DE ENERGIILE FOSILE

pentru lucrarea solului şi fertilizare.

DIMINUAREA DIVERSITĂŢII PEISAJELOR.

Agricultura a dus la dispariţia gardurilor vii şi la o diversitate redusă a agrosistemelor (rotaţiile sunt din ce în ce mai simplificate).

CREŞTEREA RANDAMENTELOR ŞI SCĂDEREA COSTURILOR DE PRODUCŢIE.

Aceasta a condus la exportul pe piaţa mondială.

AMELIORAREA CALITĂŢII PRODUSELOR.

DIMINUAREA PĂRŢII DESTINATE ALIMENTAŢIEI ÎN BUGETUL FAMILIEI.

Agricultura intensivă a permis producerea de mărfuri alimentare la preţuri scăzute şi în cantitate mare.

SCĂDEREA GRADULUI DE DIFICULTATE A MUNCII

NOUL CONCEPT

NECESITĂ O TEHNOLOGIE IMPORTANTĂ .

Acest tip de agricultură apelează la tehnici inovatoare care impun o bună cunoaştere tehnică.

REDUCERE A PRODUCŢIEI ÎN PRIMII ANI (2 - 3 ANI)

care va fi compensată de o scădere a costurilor şi, deci, de o menţinere a marjei brute.

EXPERIENŢĂ REDUSĂ A ROMÂNIEI ÎN ACEST DOMENIU.

DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

(apă, soluri, biodiversitate…) prin optimizarea intervenţiilor chimice, reducerea intensităţii de lucrare a solului şi utilizarea mecanismelor naturale ale agrosistemelor.

UN CONTROL MAI EXACT AL RISCURILOR SANITARE.

Sistemul de producţie are la bază sinergii naturale (menţinerea micorizelor, utilizarea de soiuri mai rezistente …) ceea ce permite creşterea rezilienţei solului.

ÎN CONFORMITATE CU POLITICILE AGRICOLE ACTUALE.

Sprijinul acordat astăzi de PAC este îndreptat către o agricultură durabilă care să furnizeze servicii ecosistemice, cum ar fi ocrotirea peisajelor, a solurilor, a biodiversităţii, sau stocarea de carbon.

UN CONTROL MAI BUN ASUPRA COSTURILOR OPERAŢIONALE.

Diminuarea inputurilor, a intensităţii de lucrare a solului şi introducerea tehnologiilor integrate permit scăderea costurilor şi menţinerea, chiar creşterea rentabilităţii exploataţiei.

Parteneri