ASOCIAŢIA

Asociaţia noastră urmăreşte promovarea unei Agriculturi Integrate Durabile Economic Rentabilă. În acest scop, noi ne propunem să creăm  iniţiative în jurul următoarelor angajamente:

Incurajarea agricultorilor români în direcţia de a armoniza producţia agricolă, rentabilitatea economică şi respectarea mediului înconjurător.

Incurajarea experimentării şi difuzării în materie de practici agricole inovatoare cu nivel scăzut de inputuri.

Implementarea de sisteme care să răspundă riscurilor cauzate de schimbările climatice şi de diminuarea energiilor fosile. 

Implementarea de sisteme care să permită menţinerea calităţii resurselor naturale.

Accesul consumatorilor la produse sigure şi sănătoase, provenite dintr-o agricultură integrată durabilă economic rentabilă. 

Favorizarea dialogului între toţi actorii de pe scena agricolă.